lat  lat  lat
bandeau Hemp Eco System

Vīzija un stratēģija

Hemp eco systems ir izstrādājusi tehnoloģiju, kas maksimāli samazinātu CO2 izmešu rašanos tehnoloģiskajā procesā- ražošanā, materiāla iegūšanas, pārstrādes, transports un iestrādes procesā.

HES šo procesu ir nodēvējusi par HES BLUE enerģiju – tas nozīmē maksimāli reducēti CO2 izmeši, ar maksimālu pietāti pret dabu un apkārtējo vidi. HES blue enerģiju sistēmas tika izstrādātas fokusējoties arī uz telpu iekšējā klimata kvalitāti vietās, kurās dzīvo, strādā, un guļ cilvēki. Iekšējā klimata kvalitāte ir iemesls, kāpēc mums ir jāvēršas pie dabas pēc dabas resursiem, lai rastu risinājumus, kas apmierina mūsu vajadzību pēc veselīgām ēkām apvienojumā ar maksimālu cieņu un pietāti pret dabu. Viens no šiem risinājumiem ir atjaunojamie resursi – tādi, kuri spēj mums dot nepieciešamo rezultātu ar nelieliem ieguldījumiem , ātri atjaunojami, un cilvēcei pieejami dažādos kontinentos un klimatiskajās joslās. Tādejādi maksimāli samazinot materiāla ražošanai paredzētos resursus un minimizēt CO2 izmešu ražošanu.

Medicīnas nozare ziņo, ka respiratorās saslimšanas, ieskaitot astmu, arvien biežāk un biežāk piemeklē bērnus. Tiek skaidrots, ka savas pastāvīgās aktivitātes dēļ bērni patērē tikpat daudz skābekļa kā pieaugušie. No otras puses, bērniem ir tikai trešdaļa no pieaugušā ķermeņa masas , lai absorbētu svešķermeņus, ko viņi ieelpo.

Dažādās pakāpēs piesārņotu gaisu mēs varam atrast gandrīz visur. Šoreiz runāsim par iekšējo klimatu, sabiedriskā ēkās un dzīvojamās mājās. Mēs varam koncentrēties uz diviem pārmērīga piesārņojuma iemesliem telpās. Pirmkārt, regulāras vēdināšanas trūkums toksiskuma likvidēšanai, vienkārši atverot logus reizi vai divas dienā. Cēloni cilvēku nevēlēšanos vēdināt telpas varētu rast straujajā enerģijas cenu pieaugumā un, sekojoši, viņu vēlmē ietaupīt uz apkuri. Otrkārt, arvien plašākā ķimikāliju, jo īpaši uguns drošu produktu, izmantošana materiālos un produktos, kurus izmanto telpu iekšdarbiem izolācijai un beigu apdarei. Šie materiāli un produkti nepārtraukti izdala ķimikālijas dzīvojamās telpās, kuras bērni un, protams, pieaugušie ieelpo. Lai attaisnotu pārmērīgu ķimikāliju lietošanu (līmes, aizsardzības līdzekļi, krāsas un materiāli, kuri satur antipirēnus ) par saprātīgu tiek atzīta mākslīgā ventilācija, neskatoties uz to medicīnas speciālisti tomēr atzīts , ka mākslīgā ventilācija nav pilnīga un nenodrošina pilnīgu telpu piegādi ar svaigu gaisu un toksiskuma izvadīšanu laukā.

Tāpēc HES Blue enerģiju sistēmas mērķis ir nodrošināt materiālu izmantošanu bez ķimikālijām. Otrkārt, veikt mājokļu vai sabiedrisku telpu iekšējo apdari tā, lai nodrošinātu tajās sārmainu vidi pretstatā skābai ( pat vāji skābai), kuras ir sastopas vietās, kurās tiek lietotas ķīmikālijas. Šo tēzi atbalsta zinātnisks fakts, ka jebkura eko sistēma zeļ tikai sārmainā klimatā. Jūra un pati daba ir sārmainas un tieši tāds ir klimats, kādā mums jādzīvo savas veselības un labklājības labad. Pretēja situācija tiek konstatēta lielās pilsētās, kurās PH līmenis ir ļoti zems.