lat  lat  lat
bandeau Hemp Eco System

Vision och strategi

Hemp Eco Systems har utarbetat en teknik som minskar CO2-utsläppet maximalt under den teknologiska tillverkningsprocessen, materialframställningen, bearbetningen samt transport- och inarbetningsprocessen.

HES har gett den här processen namnet HES Blue-energi, något som innebär maximalt reducerat CO2-utsläpp och med maximal hänsyn tagen till naturen och den omgivande miljön. HES Blue-energisystem har utarbetats med fokus även på inomhusklimatets kvalité på platser där folk bor, arbetar och sover. Inomhusklimatets kvalité var ett av skälen till varför vi fick vända oss till naturen för att hitta råvaror. Av naturresurser kan vi åstadkomma lösningar som tillfredsställer våra behov av hälsosamma byggnader samtidigt som vi visar maximal respekt för naturen. En av dessa lösningar stavas återvinningsbara resurser, sådana som kunde ge oss önskat resultat med små investeringar, är lätt återvinningsbara och som skulle finnas tillgängliga för människor i olika klimatzoner på andra kontinenter. På så sätt skulle utnyttjandet av de tilltänkta resurserna för materialtillverkningen minska maximalt och CO2–utsläppet vid tillverkningen minimeras.

På det medicinska området talas det om att andningsbesvär, inklusive astma, allt oftare drabbar barn. Förklaringen till detta skulle vara att barn under alla sina aktiviteter förbrukar lika mycket syre om vuxna människor. Däremot är barnets kroppsmassa som ska absorbera de främmande kropparna bara en tredjedel av en vuxens.

Olika nivåer av förorenad luft hittar vi nästan överallt. Nu pratar vi om inomhusklimat i offentliga byggnader och bostäder. Vi kan koncentrera oss på två uppenbara orsaker till den dåliga luften i lokaler. För det första: frånvaron av regelbunden vädring för att få bort giftiga partiklar avhjälps enkelt genom att fönstren öppnas en eller två gånger om dagen. Skälen till att folk inte vädrar sina lokaler kan vara kraftigt höjda energipriser och att de följaktligen vill spara på värmekostnaderna. För det andra: det är alltmer omfattande användning av kemikalier i material och produkter, särskilt brandsäkra sådana, som används vid isoleringsarbeten och ytputs inomhus. Dessa material och produkter sprider konstant kemikalier i bostäder, där de inandas av såväl barn som vuxna. För att kunna rättfärdiga en omfattande användning av kemikalier (lim, skyddsmedel, färger och material innehållande brandskyddsimpregneringsmedel) godkänns konstgjord ventilation som acceptabel, oberoende av att medicinska experter anser att konstgjord ventilation inte är tillräcklig för att lokalen ska få in frisk luft och giftångorna ledas ut.

På grund av detta är målet för HES Blue-energisystem att se till att material utan kemikalier kan användas. Å andra sidan ska man vid ytputs i bostäder och offentliga lokaler se till att säkra den basiska miljön i motsats till den sura (även svagt sura) som påträffas på platser där man har använt kemikalier. Denna tes stöds av det vetenskapliga faktum att alla ekologiska system blomstrar när klimatet basiskt. Såväl havet som naturen är basiska, och det är just i ett sådant klimat vi måste kunna leva ett bra och hälsosamt liv. Den omvända situationen har konstaterats i större städer med mycket låg PH-nivå.