lat  lat  lat
bandeau Hemp Eco System

Teknologi


Hemp hurds + natural lime + additive + water

En blandning av kalciumhydroxid, hampaskävor och vatten har fått namnet hampabetong (HES-mix). Detta material kan användas såväl vid nybyggnationer, fyllnadsmaterial som vid värmeisolering i fristående pålade trähus. Materialet arbetas in i väggar, tak eller takisolering men även vid golvläggning och värmeisolering.

Tack vare den teknik som HES LV (Hemp Eco Systems Latvia) har utarbetat, kan materialet med fördel användas vid husrenoveringar och för isolering av fasader, vindar samt värmeisolering för tak.

Materialet förmår tack vare sina enastående fysikaliska egenskaper att säkra ett utomordentligt mikroklimat inomhus, utmärkt värmehållning och en icke-allergiframkallande miljö, en av de viktigaste aspekterna.

Materialet förmår ackumulera såväl fuktöverskott som bevara värmen i väggarna vid kraftiga växlingar i yttertemperaturen och på så sätt säkra att väggarna håller rumstemperatur även om utomhustemperaturen växlar kraftigt eller under lång tid är mycket låg, t.ex. -20 C eller lägre. Materialet har också en utmärkt ljudisolerande förmåga.

HES har lagt ner mycket tid och resurser på att just förbättra materialets fysikaliska egenskaper samt materialets inarbetningsteknologi, och därmed fått fram den bästa blandningen för att arbeta in materialet som färdig massa.

HES har kommit till slutsatsen att det bästa är att arbeta in det här materialet i hela block såväl för väggar, fasader, vindar, tak som golvisolering. Genom att ta fram ett enkelt vädringssystem har arbetet med hampabetongen blivit mycket effektivare och snabbare. Detta kommer att kräva mindre personal och blir betydligt snabbare än hittills.

Den mest effektiva inarbetningstekniken för hampabetong som HES har tagit fram kräver varken någon komplicerad teknisk montering eller transport av färdiga produktioner. Materialet tillverkas direkt på plats inne i byggobjektet och man behöver bara skaffa nödvändiga råvaror – oberoende av om det gäller uppförandet av en liten trädgårdsbod eller en industribyggnad. Det bästa är att vid framtagningen av det här materialet finns det inga skarvar, inga potentiella värmebroar eller deformerade ställen som leder till värmeförlust.

Man kan bygga väggar så höga som fyra meter på en dag och arbeta in materialet med hjälp av ett enkelt vädringssystem. Vid all materialinarbetning vare sig det avser väggar, tak eller golv används olika tillverkningsmetoder, något som garanterar en effektiv materialanvändning under bygget.

Alla dessa produkter innehåller kalciumhydroxid – släckt kalk – som bindemedel. Detta innehåller minst 75 % kalk. Den naturliga mineralandelen förstärker kalken – HES +, som framtagits av just HES. Kalciumhydroxiden blir härdigare genom att den tar upp CO2. Materialet fortsätter alltså att absorbera CO2 även efter bearbetningen.

Just det att kalciumhydroxid ingår i alla produkter samt CO2-tillskottet är det som garanterar en alkalisk miljö i lokalerna – perfekt anpassad till offentliga byggnader och privatbostäder.

HES har efter ett antal tester kommit till slutsatsen att vilket material som helst, t.ex. tillsats av cement- eller gipsblandningar, många gånger om försämrar materialets fysikaliska primäregenskaper, bl.a. materialtäthet, hur det andas, tar upp och avger fukt, goda smidighet och eldhärdighet liksom även materialets långa hållbarhet och dess specifika vikt. När materialet får torka har det en mycket låg specifik vikt.

I HES-systemet ingår inte bara hampabetong, väggblock, innertak, yttertak och läggning av golv. I systemet ingår även en ytbearbetning utomhus som motsvarar en slutlig ytbearbetning – vilket är ett utmärkt komplement till hampabetongens funktion, dvs. att den garanterar mikroklimatet inomhus.